top of page
baner uapp8.png

СТАНДАРТИ ТРЕНІНГУ

Українська асоціація психоаналітичної психотерапії

ОСНОВИ НАВЧАННЯ У РАМКАХ УАПП – ЧЛЕНА ЄФПП

Політика УАПП у галузі навчання психоаналітичної психотерапії орієнтована зараз на систематизацію та набуття визнаного ЄФПП професійного рівня.


Навчальними психоаналітичними психотерапевтами УАПП є психоаналітики – члени МПА, а також тренінг-терапевти УАПП, які вже мають великий клінічний психоаналітичний або психотерапевтичний досвід та відповідну теоретичну підготовку, валідизовану як Психоаналітичним інститутом для країн Східної Європи МПА, ЄПФ так і ЄФПП.

 

Навчатися за стандартами ЄФПП можуть психоаналітично орієнтовані психотерапевти, які вже брали участь у програмах, що проводяться психоаналітиками - членами МПА, та психоаналітичними психотерапевтами ЄФПП, беруть участь у роботі місцевих психоаналітичних спільнот та мають відповідну практику.


Набуття кваліфікації психоаналітичного психотерапевта у тренінгу ЕФПП – УАПП відбувається відповідно до класичної триступеневої моделі психоаналітичної освіти:

Особистий досвід (тренінг-терапія)

Необхідний сеттинг та кількість годин можливі при проходженні терапії у членів МПА та тренінг-терапевтів УАПП в Україні та будь-якій іншій європейській країні після проходження відповідного інтерв'ю (див. критерії членства та стандарти тренінгу).

Ведення випадку психоаналітичної психотерапії під супервізією

Співбесіда з 2 членами тренінгового комітету секції індивідуальної психоаналітичної психотерапії дорослих (що включає ознайомлення з практикою – розгляд подання випадку терапії кандидата у тренінг).

Теоретична підготовка

Крім необхідної базової підготовки (вища медична або психологічна освіта, досвід роботи у сфері психіатрії або медичної психології) для потрібної кількості валідних теоретичних годин необхідна участь у теоретичних та техніко-казуїстичних семінарах, що проводяться в Україні та інших країнах у рамках відповідних регулярних та систематизованих проектів та програм. . Такі програми зачитуються тренінг-комітетом, якщо викладачами є члени МПА та тренінг-терапевти УАПП незалежно від місця проведення та доповнюють необхідну участь у базовій теоретико-супервізійній програмі (ТСП УАПП).

СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНОГО ТРЕНІНГУ

Стандарти професійного тренінгу у напрямі індивідуальної психоаналітичної психотерапії дорослих в УАПП повністю відповідають стандартам професійної підготовки ЄФПП:

1

Наявність закінченої вищої психологічної або медичної освіти та практичного досвіду роботи (психологічне консультування, психотерапія).

2

Успішне проходження процедури прийому на тренінг з індивідуальної психоаналітичної психотерапії дорослих УАПП.

3

Проходження особистої психотерапії* (або психоаналізу) інтенсивністю не менше 2 разів на тиждень, рекомендується 3 рази на тиждень (при шатл-терапії: інтенсивністю не менше 80 сесій на рік, з них не менше 2/3 сесій - очно) з тренінг-терапевтом секції індивідуальної психоаналітичної психотерапії дорослих УАВП, дійсним членом УАВП або дійсним членом МПА** протягом не менше 4 років.

4

Наявність практики у сфері психоаналітичної психотерапії.

5

Активна участь у теоретичних та клінічних семінарах з психоаналітичної психотерапії або психоаналізу протягом не менше 4 років. Критеріями УАПП визнаються теоретичні та клінічні семінари, що проводяться дійсними членами секції індивідуальної психоаналітичної психотерапії дорослих УАПП та членами МПА**.

6

У разі прогресу у професійному тренінгу, після 100 – 150 годин особистої терапії (рік-півтора у терапії) та регулярної участі в теоретичних семінарах УАПП передбачається проведення другого інтерв'ю (співбесіди) з членами тренінгового комітету для визначення готовності до ведення випадку психоаналітичної психотерапії під супервізєю.

7

Індивідуальна пролонгована супервізія одного клінічного випадку психоаналітичної психотерапії інтенсивністю щонайменше двічі на тиждень; випадок повинен супервізуватися з тренінг-терапевтом індивідуальної секції УАПП або дійсним членом МПА** один раз на один-два тижні кожну 2-4 сесію протягом 1-2 років не менше 40 годин на рік (при шатл-супервізії дозволяється не більше 2/ 3 супервізії по телефону). При дистантному проживанні супервізанта і супервізора рекомендується проведення перших супервізій 5-10 очно (на розсуд супервізора), з наступними очними зустрічами не рідше 2-3 разів на рік (на розсуд супервізора), не менше 2-3 очних супервізій.

8

Індивідуальна пролонгована супервізія другого клінічного випадку психоаналітичної психотерапії інтенсивністю щонайменше двічі на тиждень. Випадки повинні супервізуватися з двома різними тренінгами - терапевтами індивідуальної секції УАПП або дійсними членами МПА** один раз на один-два тижні кожну 2-4 сесію протягом 1-2 років не менше 40 годин на рік (при шатл-супервізії рекомендується не більше 2/3 супервізії по скайп або телефону).

9

Після закінчення особистої терапії та супервізій 2 клінічних випадків психоаналітичної психотерапії до тренінгового комітету подаються відгуки двох супервізорів, надаються описи випадків та проводиться їх обговорення з трьома тренінг-терапевтами індивідуальної секції.

10

При заключній оцінці результатів тренінгу та присвоєння статусу дійсного члена секції індивідуальної психоаналітичної психотерапії дорослих УАПП враховується наявність регулярної клінічної практики психоаналітичної психотерапії (не менше 5 років), участь у конференціях, дотримання Статутів та Етичного кодексу УАПП та ЄФПП.

11

Рішення про прийняття до дійсних членів секції індивідуальної психоаналітичної психотерапії дорослих УАПП приймається на засіданні тренінг-комітету секції більшістю голосів при таємному голосуванні.

Психоаналітики - члени МПА можуть бути прийняті до дійсних членів УАПП на основі їх заяви та анкети без додаткових умов.

ВИМОГИ ДО ПРИСВОЄННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТРЕНІНГ-ТЕРАПЕВТА УАПП - СЕКЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ ДОРОСЛИХ:

1

Статус тренер-терапевта УАПП надається членам МПА з достатнім досвідом практичної роботи за спеціальністю психоаналіз та психоаналітична психотерапія на підставі розгляду їх заяви, анкети (професійного резюме) та подальшого прийняття рішення тренінгового комітету УАПП більшістю голосів.

2

Для фахівців у галузі психоаналітичної психотерапії для набуття статусу тренер-терапевта потрібне проходження особистої психотерапії* (або психоаналізу) інтенсивністю не менше 3 разів на тиждень (при шатл-терапії: інтенсивністю не менше 100 сесій на рік, з них не менше 2/3 сесій - очно) протягом не менше трьох років із тренінг-терапевтом УАПП з індивідуальної психоаналітичної психотерапії або дійсним членом МПА; загальна кількість сесій – не менше 400 годин.

3

Індивідуальна пролонгована супервізія третього клінічного випадку психоаналітичної психотерапії інтенсивністю 2-3 р. в тиждень; випадок повинен супервізуватися з тренінг-терапевтом індивідуальної секції УАПП або дійсним членом МПА кожну 3-4 сесію протягом не менше 2 років не менше 40 годин на рік (при шатл-супервізії дозволяється не більше 2/3 супервізій по телефону).

4

Теоретичні та клінічні семінари з психоаналізу або психоаналітичної психотерапії обсягом не менше 400 годин тих та інших. Визнаються як відповідні критеріям тренінгу УАПП теоретичні та клінічні семінари, які проводяться дійсними членами індивідуальної секції УАПП та МПА.

5

При присвоєнні кваліфікації тренінг-терапевта секції індивідуальної психоаналітичної психотерапії дорослих враховується наявність регулярної клінічної практики індивідуальної психоаналітичної психотерапії дорослих не менше 10 років, наявність педагогічного досвіду, участь у конференціях, дотримання Статутів та Етичного кодексу УАПП та ЄФПП при таємному голосуванні.

bottom of page